Czy mogę używać jachtu z przyjaciółmi lub znajomymi?
Oczywiście, w czasie użytkowania traktujesz jacht jak własny. Na Tobie i innych współwłaścicielach ciąży tylko jeden obowiązek - odpowiedzialność za jacht w każdym momencie używania.

Czy jacht może być wyczarterowany?
To zależy od decyzji współwłaścicieli.

Na co idzie moja inwestycja?
Każdy współwłaściciel płaci część ceny uzależnionej od programu do którego się przyłącza. Nabywa 5 tygodni w roku czyli 12,5% udziałów we własności jachtu przez 5 lat.

Co się dzieje jak coś na jachcie ulegnie popsuciu?
Jeśli awaria nastąpiła podczas Twojego pobytu na jachcie i nie jesteś w stanie samodzielnie jej usunąć, powinieneś skontaktować się z serwisem, który usunie awarię na koszt Bluemint. Istnieje specjalny fundusz na takie wydatki, które są minimalne podczas regularnych przeglądów jachtu. Usterki lub zniszczenia, jakie powstały w wyniku złego użytkowania są naturalnie pokrywane przez winowajcę - jest to część odpowiedzialności za jacht.

Co może się stać gdy któryś z współwłaścicieli złamie zasady?
Umowa przystąpienia do konsorcjum jasno określa co będzie w przypadku naruszenia zasad współwłasności.

Jakie wyposażenie znajduje się na jachcie?
Jacht wyposażony jest we wszystkie potrzebne sprzęty zgodnie z listą w prezentacji. Dodatkowe wyposażenie jest opcjonalne.

Kto ponosi koszty roczne utrzymania jachtu?
Koszty utrzymania jachtu są pokryte w momencie wpłaty wartości udziału na cały okres 5 lat. Jedyne koszty, które na bieżąco ponosisz to koszty zmienne: paliwo, jedzenie i napoje.

Czy jacht jest ubezpieczony?
Jacht jest ubezpieczony do pełnej wartości. Jakiekolwiek roszczenia pokrywane są z polisy ubezpieczeniowej. Nie pokrywa ona jednak przedmiotów osobistych oraz ewentualnych szkód osobowych.

Czy na jachcie jest zakaz palenia papierosów?
Wewnątrz jachtu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Nie obowiązuje on na pokładzie, z tym wyjątkiem jednak, że palacze powinni uszanować prawo do “czystego powietrza” swoich niepalących towarzyszy.

Czy na jachcie mogą przebywać dzieci i czy mogę mieć gwarancję użytkowania jachtu w wakacje szkolne każdego roku?
Dzieci są mile widziane na jachcie - są Twoją rodziną! Okres wakacji szkolnych nie może być zagwarantowany. Na corocznych spotkaniach, prosimy współwłaścicieli o rozsądny podział czasu użytkowania jachtu, i branie pod uwagę tego że niektórzy mają faktyczną potrzebę użytkowania jachtu w wakacje. Zazwyczaj większość współwłaścicieli wybiera okresy również poza wakacjami. Poza tym, poszczególnym tygodniom w roku, w zależności od sezonu, przypisane są punkty - a Ty posiadasz określoną ilość punktów do wykorzystania.

Ile udziałów mogę nabyć na jednej łodzi?
Maksymalna ilość udziałów jakie możesz nabyć w jednym programie jachtu wynosi dwa. Ogranicza to możliwość zbyt dużej kontroli jednego współwłaściciela. Jeśli życzysz sobie nabyć więcej niż 2 udziały, możesz zrobić to w innym programie - co umożliwia Ci poznanie innych akwenów.

Jeśli jestem zainteresowany ideą jak mogę umówić się na oglądanie jachtu?
Skontaktuj się z nami - zorganizujemy spotkanie i możliwość zapoznania się z jachtem.

Czy mogę sprzedać mój udział?
Oczywiście - w przypadku, jeśli chcesz zbyć udziały, można to zrobić zgodnie z zasadami ujętymi w umowie.